Tjänster

Våra tjänster

Vad erbjuder Patomella Tak?

Tätskiktsmattor av hög kvalitét

Vi arbetar med Mataki tätskiktsmattor som är av hög kvalité och anpassade för svenskt klimat. Mattorna är baserade på hållbara material och kan installeras på de flesta underlag som t.ex. mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt.

Samtliga tätskikt är listade i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Takisolering

Att tilläggsisolera taket gör att energiåtgången minskar vilket är bra för din ekonomi.

Vi vet hur takkonstruktioner isoleras enklast, smartast och mest ekonomiskt.

Låt oss göra en energianalys som visar hur mycket just du kan spara och hur snabbt din investering betalar sig!

 

Brandventilation

En funktion som räddar liv och används för att evakuera lokaler, trapphus med mera från rök om branden slår till.

Vår brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem.Dessutom kan vi även stå för löpande underhåll och service.

Takskottning

Låt oss hjälpa dig med takskottning! Vår erfarenhet gör att du får en säker takskottning som minimerar risken för skador på din egendom.

Vi är certifierade genom taksäkerhetskommittén via Plåt- och Ventilationsföretagen.

Service

Som fastighetsägare har du ansvar för taket och ska förhindra läckage, säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten. Vi kan hjälpa dig med besiktning av taket och föreslå åtgärder samt förslag på utrustning.

Vi kan även stå för löpande underhåll av taket som att rensa vattengångar, brunnar, kontrollera brandventilation och återgälda eventuella skador.

Garanti

Vi arbetar i samverkan med Icopal och våra entreprenader som omfattas av 10+5 år av total trygghet i samverkan med Tätskiktsgarantier™ i Norden AB och Icopals Fullgörandegaranti.

Vi erbjuder ett unikt trygghetspaket som utöver vår tvååriga byggarnati ger en åttaårig ansvarsutfästelse – detta innebär att du får minst 10 års garanterat tätt tak.

Utöver detta ingår även 5 års materialgaranti i priset! Fullgörandegarantier innebär att Icopal övertar ansvaret för entreprenadens genomförande, inklusive besiktningar och garantier, om något oförutsett skulle drabba oss under arbetets gång.

Tryggare tak går inte att få!

ARBETA MED OSS

Söker du ett professionellt team med stor lyhördhet och engagemang?

Tveka inte på att kontakta oss! Vi står gärna till tjänst med tätskikt,
takisolering, service, brandventilation och takskottning. Behöver du hjälp
med något annat relaterat till tak? Du är även välkommen att höra av dig då,
så ser vi om vi kan hjälpa dig.