Utsikt över en takträdgård med människor som umgås utanför växthuset.

Kvalitet & Miljö

Vi arbetar med system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsförhållanden och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi har en uttalad kvalitets- och miljöpolicy, vi tillhandahåller miljövarudeklarationer för de produkter vi arbetar med samt varuinformationsblad med uppgift om vilka ämnen som ingår i våra produkter och hur de ska hanteras.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss för ytterligare information.